Sema Hastanesi Kardiyoloji banner1 Sema Hastanesi Kardiyoloji banner1

Hizmetlerimiz

Sema Hastanesi kardiyoloji

Sema Kalp Merkezi' nde Yapılan Kalp Poliklinik Hizmetlerimiz

Muayene, Elektrokardiyografi (EKG), Efor Testi = Eforlu EKG = Treadmill Testi, Transtorasik Ekokardiyografi (EKO), Transözefageal Ekokardiyagrafi (TEE Testi), Tansiyon Holter...
Sema Hastanesi kardiyoloji1

Sema Hastanesi Kalp Anjino-Katater Ünitemizde Yapılan Kalp Hizmetlerimiz

Koroner Anjiyografi, Koroner Anjiyoplasti (PTCA+stent); Koroner Balon + Stent, Kalp Kateterizasyonu, Geçici Kalp Pilleri, Kalıcı Kalp Pilleri, Elektrofizyolojik Çalışma (EPS), Katater Ablasyonu (Yakma Tedavisi), Balon Mitral Valvüloplasti...
Sema Hastanesi kardiyoloji2

Sema Hastanesi Radyoloji Bölümümüzde Yapılan Kalp Hizmetlerimiz

Bilgisayarlı Koroner Anjiyografi (Koroner BT Anjiyografi), Torax BT Anjiografi, Kardiyak MR...
Sema Hastanesi kardiyoloji3

Sema Hastanesi Nükleer Tıp Bölümümüzde Yapılan Kalp Hizmetlerimiz

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)(Kalp Sintigrafisi)...
Sema Hastanesi kardiyoloji4

Sema Hastanesi Kalp Cerrahisi Bölümümüzdeki Kalp Hizmetlerimiz

Mitral ve Aort Kapak Tamiri, Küçük Yaradan Yapılabilen Kalp Ameliyatları, Aort Anevrizması ve Aort Diseksiyonu Cerrahisi, Koroner Bypass Operasyonu, Aort - Mitral - Triküspit Kapak Değiştirilmesi, ASD - VSD Kapatılması...
© 2012 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi Kardiyoloji Kliniği / Her Hakkı Saklıdır.
design by nar bilişim